Raimar heet U welkom

Grip op kwaliteit, proces en eindresultaat

Raimar-Group is opgericht in 2015 en gevestigd in Panama. Er is gekozen voor Panama vanwege haar gunstige belasting tarieven. Hierdoor kunnen wij een groot gedeelte van onze dienstverlening aanbieden tegen lage prijzen. Meet- en locatiewerk wordt uitgevoerd door externe bedrijven die onder Nederlands belastingstelsen vallen. Door outsourcing op als ons programmeerwerk en accountancy besparen we zo tot 50% op onze tarieven.

Raimar-Group is uitgegroeid tot een groep gespecialiseerde bedrijven in Architectuur, engineering, vastgoed beheer en automatisering, die zowel zelfstandig als gezamenlijk klanten ondersteunen bij bouw, huisvesting en vastgoed. Samen zijn we met ongeveer 1550 professionals. Ieder van ons wordt gedreven door de passie voor ons vak en de overtuiging dat het elke dag beter kan; dat de vraagstukken waarmee de sector nu wordt geconfronteerd opgelost kunnen en moeten worden. We bieden diensten en producten die daar concreet aan bijdragen. Voor elke organisatie in de keten, van ontwikkelaar tot eigenaar of gebruiker en van bouw- en infrabedrijf tot overheid. We werken vaak voor grote opdrachtgevers, maar bedienen ook kleinere partijen in de sector. Met behulp van het Outsourcing Development Framework (ODF) stemmen wij de communicatie- en rapportagestructuur exact af op uw wensen en besparen hiermee flink op de kosten.

Raimar-Group wordt gekenmerkt door creatieve denkers en denkende doeners. Ons motto is: de goede dingen goed doen. We zijn altijd op zoek naar de werkelijke behoefte van onze klanten (de goede dingen) en de meest pragmatische oplossing van vraagstukken (goed doen). We zijn overtuigd van de waarde van samenwerking en integratie en brengen partijen, kennis en kunde samen voor een duidelijk resultaat. We staan voor oplossingen die logisch en toegankelijk zijn en vooral oplossingen die bewezen werken. Die vraagstukken beheersbaar maken. We vernieuwen en ontwikkelen, maar nooit zonder een degelijk fundament van bewijs.

In de ontwikkeling en groei van Raimar-Group kiezen we voor een duurzame strategie. Bestuurders en medewerkers zijn lang aan de organisatie verbonden en borgen de vaste koers van Raimar-Group. Daardoor zijn we uitgegroeid tot een (financieel) solide organisatie die voor onze klanten, medewerkers en bedrijven een stevig fundament biedt.

Koplopers

"Mensen en bedrijven die lef hebben, die het proberen. Die op zoek gaan naar vernieuwing en verduurzaming, ondanks moeilijke omstandigheden. Ze zijn er altijd en zo ook in onze branche. De economische crisis in de bouw- en vastgoedwereld heeft zware gevolgen gehad en is nog niet voorbij. Financiering van vastgoed is problematisch en op vastgoedportefeuilles worden zware verliezen geleden. Daarmee zijn ook de mogelijkheden om in duurzaamheidsmaatregelen te investeren afgenomen. Toch is duurzaamheid inmiddels een voorwaarde geworden bij de transformatie, renovatie en het hergebruik van bestaand vastgoed. Dankzij die koplopers. We zijn er trots op dat we met deze koplopers mogen samenwerken."